Werkgever

Alle werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te kunnen zorgen is er de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken. De werkgever heeft de plicht een gezond en veilig arbeidsbeleid te voeren. De werknemer heeft de plicht zich als goed werknemer volgens de richtlijnen te gedragen. Op deze wijze zorgt men samen voor een juiste invulling van de ARBO- wet in de eigen organisatie of branche.

In het geval van de dienstverlening van Ease Travel Clinic & Health Support BV (Ease) gaat het om de bescherming van medewerkers in risicoberoepen tegen infectieziekten. Deze bescherming wordt in de meeste gevallen verzorgd via een vaccinatie.

 

medewerkers vaccineren
Ease ontzorgt

Door het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Ease neemt Ease de zorg voor het vaccinatiebeleid over. Hiermee draagt Ease zorg voor het gehele traject van aanmelding tot afhandeling van de medewerker of student. Ook opleidingsinstituten zijn verplicht hun cursisten, scholieren of studenten te beschermen tegen infectieziekten tijdens stages, co-schappen en andere activiteiten waarbij deze doelgroep mogelijk risico loopt om besmet te worden. In het kort houden de werkzaamheden van Ease het volgende in:

 • Risico-inventarisatie;
 • Registratie en verificatie;
 • Vaccinatie;
 • Beheer en follow-up.
Risico-inventarisatie

Elke werkgever is in het kader van de ARBO-wet verplicht om risico’s te inventariseren en vast te leggen in een R&I-inventarisatie. Dit is noodzakelijk om een doeltreffend beleid op te zetten en uit te voeren.

In geval van risico’s op infectieziekten met een bijbehorend vaccinatiebeleid helpt Ease de werkgever bij het maken van een adequaat plan.

Registratie en verificatie

Indien een medewerker/student via de werkgever is aangemeld, wordt deze volgens een nauwgezet protocol geregistreerd in het systeem van Ease. Om ons er van te vergewissen dat het om de juiste persoons- en medische gegevens gaat zal er een verificatie van de persoons- en medische gegevens plaatsvinden.

Vaccinaties

Alle medewerkers/ studenten die voor vaccinatie in aanmerking komen, ontvangen van Ease volgens protocol hiervoor een uitnodiging.

De vaccinaties worden zowel in onze klinieken als op locatie bij de werkgever uitgevoerd. Of er op locatie gevaccineerd kan worden is mede afhankelijk van de hoeveelheid medewerkers/studenten en de aard van het werk. Dit vindt altijd op basis van maatwerk plaats.

Beheer en follow-up

Na afhandeling van de medische en administratieve interventies beheert Ease Travel Clinic & Health Support BV de werkgevers- en werknemersdata. Dit gebeurt deskundig en veilig (AVG-proof).

Dit is van belang om:

 • Permanent inzicht te hebben in de vaccinatiestatus van medewerkers/studenten.
 • Snel inzicht te hebben in de vaccinatiestatus in geval van een prikaccident.
 • Of de status nog aansluit bij de actuele situatie in het bedrijf/opleiding.
 • Een goede algehele rapportage te hebben die voldoet aan de wettelijke richtlijnen.

Om dit mogelijk te maken doet Ease het volgende:

 • Verwerken van mutaties van organisatie en medewerkers in het registratiesysteem.
 • Medewerkers uitnodigen voor vervolgvaccinaties indien werkgevers er in lijn met goed werkgeverschap voor kiezen om medewerkers van herhaalvaccinaties te voorzien. Immers de werking van bepaalde vaccins kan aan tijd gebonden zijn.
 • Regelmatige bedrijfsbezoeken om te bespreken of en zo ja op welke gebieden er sprake is van wijzigingen of omstandigheden die aanpassingen in het vaccinatiebeleid en registratiesysteem noodzakelijk maken.
HKZ Certificering

HKZ:

Ease Travel Clinic en Health Support BV wil elke dag de allerbeste zorg leveren aan haar klanten en stakeholders. Om het professionele gedrag dat daarbij hoort te borgen maken wij gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de HKZ-normen. (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg). Wij zijn gecertificeerd en worden jaarlijks geaudit door Lloyds. Dit is een externe RvA (Raad van Accreditatie).

Ease Travelclinic & Health Support

Over Ease

Ease Travel Clinic & Health Support is gespecialiseerd in de preventieve gezondheidszorg en het uitvoeren van vaccinatieprogramma’s op maat. Wij verzorgen bedrijfsvaccinaties, groepsvaccinaties, reisvaccinaties en advies. Onze verpleegkundigen geven je persoonlijk advies en de benodigde inentingen op basis van de beroepsrisico's, je gezondheid en situatie. Je kunt terecht bij één van onze vier vestigingen in Limburg. Ease is powered by GGD Zuid-Limburg.

Afspraak maken?

Bel ease!
088-0049149

Ma t/m Vr 08:00 - 17:00 uur

Contact

Postbus 5800
6229 HX Maastricht
088-0049149
ease@mumc.nl