Beroepsrisico’s

Voorkom beroepsinfectieziekten met vaccinaties

Werknemers worden blootgesteld aan biologische agentia. Bacteriën, virussen, parasieten en schimmels kunnen een risico voor de gezondheid vormen door een infectie te veroorzaken. Herkenning en preventie kan door een zorgvuldig opgestelde risico-inventarisatie.

De Arbowet bepaalt dat je als werkgever maatregelen moet nemen om je werknemers te beschermen tegen de gevaren die je medewerkers lopen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Met name het Sociaal Beleid Infectieziekten verwijst naar vaccineren als persoonlijk beschermingsmiddel.

De werkgebonden risico’s worden in kaart gebracht om te bepalen welke beschermende maatregelen genomen moeten worden.  Een systematische risicoanalyse en evaluatie, kortweg RI & E, is het vertrekpunt om  een beoordeling te maken over de aard, mate en duur van blootstelling. Vervolgens maak je een plan van aanpak met maatregelen om de risico’s aan te pakken.

 

Wie wordt er beroepsmatig door ons gevaccineerd?

Wie wordt er beroepsmatig door ons gevaccineerd?

 • Cursisten en studenten gezondheidszorg tijdens de opleiding en voorafgaande aan stages
 • Hulpdiensten zoals politie, brandweer, ambulance personeel, reddingsbrigades
 • Artsen zoals huisarts, tandarts, dierenarts, specialist
 • Kraamzorg verloskundige, verpleegkundige
 • Thuiszorg
 • Medewerkers in de zorg algemeen zoals helpende en verzorgende
 • Medewerkers werkzaam in de groenvoorziening, rioolontstopping, schoonmaak, uitvaart, vuilverwerking

Wil jij ook veilig je beroep uitoefenen? Werk jij in een van bovenstaande sectoren? Werk je in een andere beroepsgroep maar loop je risico op infectieziekten of twijfel je erover? Neem dan voor vaccinatie contact op met de HR manager, arbo coördinator of personeelszaken.

De belangrijkste bedrijfsvaccinaties:

De belangrijkste bedrijfsvaccinaties:

 • Hepatitis (A) B
 • DTP
 • Kinkhoest
 • Mazelen
 • Meningokokken ACWY
 • Griep
 • Waterpokken
De belangrijkste gezondheids screeningsonderzoeken in de werkomgeving:
 • Tuberculose (TBC) screening: spoort een aanwezige tuberculose-infectie op voordat je ziek wordt. Zo kan een behandeling worden gestart en ziekte voorkomen. Op die manier beperken we de verspreiding van tuberculose.
 • MRSA (Meticilline-resistente Staphylococcus aureus) de ziekenhuisbacterie. Deze Stafylokok bacterie is ongevoelig voor behandeling met de meeste antibiotica. Raadzaam is een controle na werk of verblijf in een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis. Als je woont op of werkzaam bent in of nabij een veehouderij loop je ook risico op een MRSA besmetting. Als een MRSA besmetting wordt aangetoond onderzoekt het laboratorium welke  antibiotica geschikt is. Deze behandeling wordt door de huisarts of ziekenhuishygiënist voorgeschreven.

Ease Travelclinic & Health Support

Over Ease

Ease Travel Clinic & Health Support is gespecialiseerd in de preventieve gezondheidszorg en het uitvoeren van vaccinatieprogramma’s op maat. Wij verzorgen bedrijfsvaccinaties, groepsvaccinaties, reisvaccinaties en advies. Onze verpleegkundigen geven je persoonlijk advies en de benodigde inentingen op basis van de beroepsrisico's, je gezondheid en situatie. Je kunt terecht bij één van onze vier vestigingen in Limburg. Ease is powered by GGD Zuid-Limburg.

Afspraak maken?

Bel ease!
088-0049149

Ma t/m Vr 08:00 - 17:00 uur

Contact

Postbus 5800
6229 HX Maastricht
088-0049149
ease@mumc.nl