Veelgestelde vragen

Ik heb een bepaalde ziekte al eens gehad. Moet ik toch gevaccineerd worden?
Het hangt ervan af welke infectieziekte je hebt gehad. Van bijvoorbeeld hepatitis A (besmettelijke geelzucht) is bekend dat als je dat vroeger hebt gehad, je voldoende antistoffen hebt om beschermd te zijn.
Overleg met Ease over eventueel eerder doorgemaakte infectieziekten en vaccinatie. Bij twijfel kan er, voor sommige infectieziekten, middels bloedonderzoek onderzocht worden of je voldoende antistoffen hebt tegen een bepaalde infectieziekte.

 

Kan ik wel gevaccineerd worden als ik me grieperig voel?
In het algemeen geldt dat men zich beter niet kan laten vaccineren als men boven de 38 graden koorts heeft.

Kan ik na vaccinatie werken en sporten?
Nadat je gevaccineerd bent, kan je je gewone dagelijkse activiteiten, zoals werken en sporten, uitvoeren.

Pijn, last en prikangst?

Doet vaccineren pijn?
Een vaccinatie is nooit geheel pijnloos. Het is vaak niet de prik die je voelt maar de vloeistof van het vaccin. Deze vloeistof kan soms een wat branderig gevoel geven. De meeste mensen vinden echter dat het vaccineren erg meevalt.

Krijg ik achteraf last van de vaccinaties?
Alle inentingen kunnen bijwerkingen hebben. De meest voorkomende bijwerkingen zijn pijn, roodheid en zwelling van de injectieplaats. Deze klachten verdwijnen doorgaans binnen enkele uren tot 1 à 2 dagen. Ernstige of langer aanhoudende klachten ten gevolgen van vaccinaties zijn zeer zeldzaam.

Ik heb prikangst. Kan ik in plaats van vaccinaties pillen krijgen?
Er zijn geen pillen die de vaccinaties vervangen.

Bij Ease werken deskundige verpleegkundigen die er voor zorgen dat je zo weinig mogelijk last hebt van de vaccinaties. Zorg dat je iets gegeten hebt voordat je komt. Angst in combinatie met een lege maag is vaak de oorzaak van flauwvallen.
Prikangst mag nooit de reden zijn om onbeschermd, zonder vaccinaties, op vakantie te gaan.

Ik val flauw bij vaccineren. Wat kan ik doen?
Meld tijdens het spreekuur dat je vaker flauwgevallen bent. De reizigersadviseurs zijn deskundig en zullen hier rekening mee houden. Zonodig word je liggend gevaccineerd.
Zorg dat je iets gegeten hebt voordat je komt. Angst in combinatie met een lege maag is vaak de oorzaak van flauwvallen.

Vragen voor de werkgever

Vragen voor de werkgever

Lopen mijn werknemers risico?
Het risico wat de werknemer loopt is afhankelijk van de werkzaamheden die de werknemer uitvoert. Denk hierbij aan contact met bloed, afval of vervuild water.

Welke risico’s lopen mijn werknemers?
Op het moment dat de werknemer in aanraking kan komen met straatvuil, bloed of vervuild water is het risico voor de werknemer verhoogd. Het risico is dan verhoogd op het oplopen van hepatitis A, hepatitis B of tetanus. Ook kunnen medewerkers risico lopen op, of in aanmerking komen voor screening op kinkhoest, mazelen, MRSA of tuberculose

Hoe kan ik deze risico’s verkleinen?
Vaccinaties kunnen deze risico’s verkleinen. Afhankelijk van het risico wat de werknemer loopt, worden verschillende vaccinaties geadviseerd. Is er een risico op bloedcontact, dan worden hepatitis B vaccinaties aanbevolen. Als de kans op contact met vervuild water of afval een risico is, worden hepatitis A vaccinaties aangeraden. Een tetanus vaccinatie, in de vorm van het combinatie vaccin DTP, wordt geadviseerd op het moment dat de werknemer met straatvuil in contact kan komen.

Welke verantwoordelijkheid heb ik als werkgever?
Vaccinatie van werknemers kan helpen om hen te beschermen wanneer ze op hun werk worden blootgesteld aan virussen en bacteriën (werknemer als risicoloper). Soms loopt de werknemer zelf niet zoveel risico, maar kan hij wel derden besmetten, bijvoorbeeld kwetsbare patiënten of jonge kinderen (werknemer als risicovormer). Ook dan kan vaccinatie uitkomst bieden. Op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelde de Gezondheidsraad twee kaders waarmee werkgevers kunnen beoordelen wanneer vaccinatie aan te raden is: één om de gezondheid van de werknemers te beschermen en één in het belang van derden. Door beide kaders te hanteren kunnen werkgevers een geïntegreerde afweging maken omtrent het aanbieden van vaccinatie aan werknemers.
De werkgever heeft daarbij de plicht
• om na te gaan of de werknemer zich bewust is van de werkgebonden risico’s;
• om de werknemer goed voor te lichten over de consequenties van het wel of niet accepteren van de vaccinatie.
Als blijkt dat vaccinatie deel uitmaakt van het optimaal beschermen van de werknemer, dan is vaccinatie een recht van de werknemer. Naast deze vaccinatiekaders wordt benadrukt dat de beschikbaarheid van een effectief vaccin de werkgever niet ontslaat van het nemen van andere maatregelen, zoals het aanbieden van (persoonlijke) beschermingsmiddelen.
Bron: • Gezondheidsraad: www.gezondheidsraad.nl (zoekterm: Werknemers en infectieziekten – Criteria voor vaccinatie)

Wat kan de medewerker zelf doen?
Bovenal blijft het van belang dat alle medewerkers bekend zijn met de interne werkafspraken. Hoe ga je om met hygiëne, wat doe je bij een incident of na contact waarbij sprake is van mogelijk besmettingsrisico (bijvoorbeeld tuberculose of een prikincident).
Vaccinatie is van belang om zowel de medewerker zelf als de cliënten te beschermen. Zo zorg je er samen voor dat risico’s zo veel mogelijk worden beperkt.

Voor wie zijn de kosten?
De kosten voor de vaccinaties zijn voor de werkgever, indien er met Ease een contract is afgesloten.

Hoe vindt de registratie plaats?
Ease Travel Clinic verzorgt voor veel klanten de uitvoering van het infectie- en preventiebeleid. Hierbij is niet alleen de vaccinatie zelf van belang maar ook de registratie en administratie. U wilt immers zelf zo min mogelijk administratieve last. Ease Travel Clinic kan u als werkgever volledig ontzorgen op dit vlak. Met onze eigen applicatie en database beheren we inmiddels de vaccinatiegegevens van meer dan 100.000 medewerkers bij verschillende bedrijven. We bewaken de vaccinatiestatus en geven u als werkgever tijdig een signaal als u in actie moet komen. Ook hebben we koppelingen naar de belangrijkste meldpunten voor prikaccident afhandeling. Wilt u graag advies over welke vaccinaties voor welke beroepsgroep noodzakelijk zijn? Ook hierin kunnen wij u vanuit onze expertise helpen. Wij adviseren u hierover graag.

Vragen voor de werknemer

Vragen voor de werknemer

Loop ik risico tijdens mijn werk?
Het risico dat je loopt tijdens je werk is afhankelijk van de werkzaamheden die je uitvoert. Denk hierbij aan contact met bloed, afval of vervuild water.

Welk risico loop ik?
Op het moment dat je in aanraking kan komen met straatvuil, bloed of vervuild water, heb je een verhoogd risico op het oplopen van infecties. Het risico is dan verhoogd op het oplopen van hepatitis A, hepatitis B of tetanus. Ook kun je als werknemer in sommige gevallen risico lopen op, of in aanmerking komen voor screening op kinkhoest, mazelen, MRSA of tuberculose.

Wat kan ik doen om het risico zo klein mogelijk te maken?
Vaccinaties kunnen deze risico’s verkleinen. Afhankelijk van het risico dat je loopt, worden verschillende vaccinaties geadviseerd. Is er een risico op bloedcontact, dan worden hepatitis B vaccinaties aanbevolen. Als de kans op contact met vervuild water of afval een risico is, worden hepatitis A vaccinaties aangeraden. Een tetanus vaccinatie, in de vorm van het combinatie vaccin DTP, wordt geadviseerd wanneer je met straatvuil in contact kan komen.

Zijn er bijwerkingen van de vaccinaties?
Van vaccinaties heb je over het algemeen weinig tot geen last. De meest voorkomende bijwerkingen zijn pijn of roodheid op de plek van injectie, moeheid of hoofdpijn.

Hoe lang duurt het voordat ik beschermd ben?
Dit is afhankelijk van welke vaccinatie bij je wordt aanbevolen. De verpleegkundige zal dit met je bespreken tijdens het consult.

Ik twijfel of ik wel een vaccinatie wil laten zetten. Wat kan ik doen?
Je kunt altijd een afspraak plannen in een van onze klinieken voor informatie en advies.

Voor wie zijn de kosten?
De kosten van de vaccinaties zijn voor de werkgever, indien de werkgever een contract heeft afgesloten met Ease.

Krijg ik een bewijs dat ik gevaccineerd ben?
Je krijgt een vaccinatiebewijs.

Hoe lang ben ik beschermd na een vaccinatiereeks?
De beschermingsduur is afhankelijk van het vaccin. Het afronden van een hepatitis A reeks zorgt voor 30 jaar bescherming. Het afronden van een hepatitis B zorgt voor een levenslange bescherming na bloedcontrole. Het DTP vaccin beschermt voor 10 jaar.

Ease Travelclinic & Health Support

Over Ease

Ease Travel Clinic & Health Support is gespecialiseerd in de preventieve gezondheidszorg en het uitvoeren van vaccinatieprogramma’s op maat. Wij verzorgen bedrijfsvaccinaties, groepsvaccinaties, reisvaccinaties en advies. Onze verpleegkundigen geven je persoonlijk advies en de benodigde inentingen op basis van de beroepsrisico's, je gezondheid en situatie. Je kunt terecht bij één van onze vier vestigingen in Limburg. Ease is powered by GGD Zuid-Limburg.

Afspraak maken?

Bel ease!
088-0049149

Ma t/m Vr 08:00 - 17:00 uur

Contact

Postbus 5800
6229 HX Maastricht
088-0049149
ease@mumc.nl