Hoofdslide

Hoe beschermt u uw medewerkers optimaal tijdens hun werk?

Algemene slide 2

Bedrijfsvaccinaties

previous arrow
next arrow

Ben je werknemer?

Loop je in je beroep gevaar op infectieziekten? Je werkgever treft de juiste beschermende maatregelen. Ease Travel Clinic & Health Support BV is gespecialiseerd in de preventieve gezondheidszorg en het uitvoeren van vaccinatieprogramma’s op maat.

Ben je werkgever?

Elke werkgever is volgens de arbowetgeving verplicht zijn werknemers te beschermen tegen risico’s en te zorgen voor een gezonde en veilige werksituatie. Investeren in vaccinatietrajecten?

Voorkom beroepsinfectieziekten

Werknemers worden blootgesteld aan biologische agentia. Bacteriën, virussen, parasieten en schimmels kunnen een risico voor de gezondheid vormen door een infectie te veroorzaken. 

Bedrijfsvaccinaties

Wet- en regelgeving

Elke werkgever moet zich bij de uitoefening van haar werkzaamheden houden aan de vigerende wet-en regelgeving. In het kader van de dienstverlening van Ease heeft de werkgever in eerste aanleg te maken met drie wetten.

  • ARBO-wet. Elke werkgever is in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Het beschermingsmiddel is in dit geval de behandeling ter bescherming tegen  infectieziekten.
  • AVG: Elke werkgever is in het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht om reglementair om te gaan met de persoonsgegevens van haar medewerkers. Zo mogen er o.a. geen medische gegevens in het personeelsdossier van de medewerker aanwezig zijn. Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens waarvoor een strenge regelgeving geldt.
  • WGBO: In het kader van de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst gaat de werknemer, door het invullen van de gezondheidsverklaring en het akkoord geven op de medische behandeling tegen infectieziekten, een 1 op 1 relatie aan met Ease. Al hetgeen in het dossier wordt vastgelegd is vertrouwelijke en persoonlijke informatie van de werknemer en is op een veilige wijze geborgd bij Ease.
Meningokok-bacterie rukt op

Meningokok-bacterie rukt op

In Limburg zijn dit jaar al drie mensen overleden als gevolg van een nieuwe, nog zeldzame meningokok. Dat zegt GGD-arts infectieziektebestrijding Volker Hackert. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid, het RIVM, maakte bekend dat er sinds oktober 2015 al 28 mensen...

Lees meer
Ease Travel Clinic HKZ gecertificeerd

Ease Travel Clinic HKZ gecertificeerd

Ease Travel Clinic heeft haar HKZ certificaat behaald! De afgelopen periode is Ease steeds verder bezig geweest met de verdere professionalisering van haar werkprocessen. Dit alles met als doel om de klant zo snel, zo goed en zo veilig mogelijk te helpen. Al deze...

Lees meer

Ease Travelclinic & Health Support

Over Ease

Ease Travel Clinic & Health Support is gespecialiseerd in de preventieve gezondheidszorg en het uitvoeren van vaccinatieprogramma’s op maat. Wij verzorgen bedrijfsvaccinaties, groepsvaccinaties, reisvaccinaties en advies. Onze verpleegkundigen geven je persoonlijk advies en de benodigde inentingen op basis van de beroepsrisico's, je gezondheid en situatie. Je kunt terecht bij één van onze vier vestigingen in Limburg. Ease is powered by GGD Zuid-Limburg.

Afspraak maken?

Bel ease!
088-0049149

Ma t/m Vr 08:00 - 17:00 uur

Contact

Postbus 5800
6229 HX Maastricht
088-0049149
ease@mumc.nl